In Memory of

Betty

Jane

Eckstein

General Information

Full Name Betty Jane Eckstein
Date of Death
Friday, February 4th, 2022

Visitation

When
Wednesday, February 9th, 2022
10:00am - 12:00pm
Location
Seefeld Funeral Home
1025 Oregon St
Oshkosh, WI 54902

Service

When
Wednesday, February 9th, 2022
12:00pm
Location
Seefeld Funeral Home
1025 Oregon St
Oshkosh, WI 54902